Individuelle samtaler

Vi heler os selv og hinanden ved at turde tale om det, der fylder. Når vi deler vores sårbarhed med andre, er det et skridt på vejen væk fra ensomheden og tættere på at være mere sig selv sammen med andre.

Ofte viser det sig, at der under vores sårbarhed ligger en styrke. En styrke, som jeg ud fra den narrative tilgang, hjælper dig med at få øje på, så dine kompetencer og styrker kan blive sat i spil – det kan være en svær øvelse at gennemføre på egen hånd. Ved at gå på opdagelse sammen finder vi vejen i fællesskab, så du kan tage vigtige skridt i retning af dine håb og drømme.

Krop og psyke hænger sammen, hvorfor jeg også brænder for at arbejde kropsligt – den sanselige og ordløse terapi. Ved at arbejde med vores sanser kan vi få ro på systemet. Når kroppen er afslappet og i ro, bliver vejen til tanker og følelser straks nemmere at finde. Dette medfører ofte, at noget, der kan forekomme ordløst, lettere får ord, og bevægelsen samt helingen skabes. 

I klinikken møder jeg dig med antagelsen om, at det er problemet, der er problemet og ikke dig – det vil sige, at jeg arbejder på en eksternaliserende måde. At få eksternaliseret problemet gør, at det bliver lettere at sætte ord på det svære, idet vi på den måde undgår at identificere os som problemet.

Hver gang, vi gentager ord og sætninger – eller får gentaget ord og sætninger, bliver det mere og mere til sandheden. Og så risikerer vi at gå med på den fortælling. Det kan være andres fortællinger om os eller vores egen fortælling om os selv. Jeg hjælper dig med at finde alle de andre mindst lige så sande fortællinger om dig frem – fortællinger, der måske ikke har fået så meget plads tidligere.

Jeg møder dig uden fordomme og med en helhedsorienteret tilgang. Jeg ser dig som et menneske fyldt med styrker og kompetencer, som blot skal findes frem, så du igen kan finde glæden ved livet.