Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Jeg er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Mine kontaktoplysninger:

 • Psykoterapeut Susanne Holm
 • Kamgårdsvej 14, 5690 Tommerup
 • Tlf.: 40 76 60 41
 • Mail: kontakt@susanneholm.dk
 • CVR.: 34402744

 

Det er ikke et krav, at jeg har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så er du velkommen til at kontakte mig.

 

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har jeg følgende behandlingsaktiviteter.

 

Besøg på hjemmeside

Når du besøger min hjemmeside, så anvendes der cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i min [cookiepolitik].

 

Kommunikation med potentielle klienter

Når du har spørgsmål til mig eller vil høre mere om, hvad jeg tilbyder, så kan du kontakte mig via:

 • Kontaktformular på hjemmesiden
 • E-mail
 • Telefon

 

Herigennem vil jeg behandle dine personoplysninger, så jeg kan indgå i en dialog med dig ang. din henvendelse. Jeg behandler kun den information, som du giver mig i forbindelse med vores kommunikation.

Jeg vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer.

Hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Jeg sletter min kommunikation med dig når det står klart, om du ønsker min ydelse eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

 

Klienter

Jeg har behov for at kommunikere med dig for at sikre, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan jeg behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttet, så vil jeg slette dine personoplysninger.

 

Nyhedsbrev

Jeg har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen.

Formålet med nyhedsbrevet er at sende ny information fra mig, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, kundeoplevelser, viden og inspiration samt information om mine ydelser.

Jeg vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som jeg efterfølgende sender en mail til, så du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke.

Hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Jeg vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper jeg også med at sende dette til dig. Har jeg ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet.

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer jeg dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

 

Bogføring

Jeg skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at jeg gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse og ydelsesbeskrivelse.

Hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Jeg opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

 

Databehandlere

Jeg benytter mig af samarbejdspartnere og af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan f.eks. levere systemer til at organisere mit arbejde, ydelser, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

 • Nordicway: It-hosting og e-mail

 

Det er mitansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller jeg høje krav til mine samarbejdspartnere, og mine partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Jeg indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på mine vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

 

Videregivelse af personoplysninger

 • Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

 

Profilering og automatiserede afgørelser

 • Jeg foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

 

Tredjelandeoverførsler

 • Jeg benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.
 • I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

 

Behandlingssikkerhed

 • Jeg har lavet risikovurdering af min behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.
 • Jeg holder mig løbende opdateret om GDPR.

 

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig, så jeg kan hjælpe dig med dette.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Tilbagetrækning af samtykke

Når min behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.