Sommerferien er ved at være slut for mange skolebørn, og for de fleste starter skolen med gensynsglæde og gåpåmod.

Men sådan er det ikke for alle børn. Nogle børn har det svært med at komme i skole. Det at skulle i skole kan være forbundet med ubehag – f.eks. i form af mavesmerter, hovedpine eller lignende, hvilket kan føre til ufrivillig skolefravær.

Jeg vælger at bruge betegnelsen ufrivillig skolefravær, da mange børn faktisk er glade for deres skole. Men fraværet er blevet en løsning på et givent problem. Når det er for svært at kæmpe sig i skole – og det måske er forbundet med ubehag – er det nemmeste for barnet at blive væk.

Det er hårdt for barnet at være i, og det er også hårdt for forældrene at være vidne til, at deres barn har det så skidt. Som forælder står man magtesløs tilbage, ked af det og uden sine levende råd for, hvad man kan stille op. Og lige så gør barnet.

Der er desværre ingen enkle svar og løsninger på, hvad der skal til. Det er individuelt og må undersøges ved at gå på opdagelse i, hvor problemet bor.

Måske har du, dit barn eller jer begge brug for hjælp til at finde ud af, hvad det ufrivillige skolefravær bunder i, og hvad der eventuelt kan gøres for at afhjælpe problemet?

Måske har du som forælder brug for et sted, hvor du kan få rum for din frustration, magtesløshed og ked-af-det-hed?